Αρθρογράφοι
Δ.Ιατρόπουλος | Α.Ανδριανόπουλος | Γ.Δελαστίκ | Δ.Γιαννακόπουλος | Γ.Πιπερόπουλος | Χ. Κλυνν | Ε.Ανδρικόπουλος | Δ.Κωνσταντάρας | Δ.Κοζάκης | Γ.Πρεβενιός | Θ.Νικολαϊδης | Παπά-Ηλίας | Δέσπω | Siglitiki | Σ.Κ | Μακελειό

Η σελίδα του πιο πιστού μας φίλου....

Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012

Χάρτα δικαιωμάτων των πολιτών και των επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με το δημόσιο (Διαβάστε τη για να ξέρετε τα δικαιώματά σας)

Με αυτήν τη «χάρτα δικαιωμάτων» παρέχεται ενημέρωση σχετικά:
Πρώτον, με το συνδυασμό των ισχυουσών νομοθετικών ρυθμίσεων με τις εφαρμογές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όπως είναι η Διαύγεια, όπως είναι η Διαδικτυακή Πύλη ΕΡΜΗΣ, το Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης, ώστε να μην υπάρχει περίπτωση αμφισβήτησης κατά την εφαρμογή τους.

Δεύτερον, διευκολύνει τους πολίτες στις καθημερινές συναλλαγές τους με τις υπηρεσίες, όπως είναι οι διαδικασίες συναλλαγής ή πρόσβασής τους στα ΚΕΠ και στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης, οι τηλεφωνικές αιτήσεις, η πρόσβαση στις διάφορες ιστοσελίδες, μέχρι άλλα στοιχεία -τα οποία έχουν κι αυτά την αξία τους- όπως είναι οι ώρες συναλλαγής των δημοσίων υπηρεσιών με τους πολίτες.

Τρίτον, αναφέρονται τα θεσμοθετημένα δικαιώματα των πολιτών και ο τρόπος με τον οποίον αυτά μπορούν να ασκούνται, όπως είναι, μεταξύ των άλλων, η προσφυγή στις Ανεξάρτητες Αρχές και στα Ελεγκτικά Σώματα.

Στα περιεχόμενα αυτού του «κώδικα», αυτής της «χάρτας», περιλαμβάνονται δέκα ενότητες:
- Η πρώτη αφορά στις αιτήσεις προς τη Διοίκηση
- Η δεύτερη στις προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών από τη Διοίκηση
- Η τρίτη στη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής
- Η τέταρτη στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων
- Η πέμπτη στη λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης των πολιτών
- Η έκτη στη διασφάλιση της διαφάνειας και της πληροφόρησης
- Η έβδομη στην απλούστευση των διαδικασιών
- Η όγδοη στις ώρες λειτουργίας, άρα και εισόδου των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες
- Η ένατη στα μέτρα πολιτικής για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία
- Η δέκατη στις ρυθμίσεις στις υπηρεσίες και τα Ελεγκτικά Σώματα για την προάσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών
- Η ενδέκατη στη συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις και
- Η δωδέκατη στη διαδικασία καταγγελιών των πολιτών, καθώς επίσης και την κατάθεση προτάσεων των πολιτών για βελτίωση τυχόν λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης».
Διαβάστε το έντυπο με τα δικαιώματα των πολιτών και των επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με το δημόσιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε παρακάτω το σχόλιο σας και στην Υποβολή σχολίου ως: επιλέξτε το Ανώνυμος/η και μετά πατήστε την Δημοσίευση σχολίου
Καλό θα είναι (στο τέλος ή την αρχή του σχολίου σας) αν θέλετε να βάζετε το όνομα σας ή ένα ψευδώνυμο.